DALL VILLABY

DALL VILLABY GRUNDEJERFORENING og DALL VILLABY VANDVÆRK A.M.B.A

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Grundejerforeningens generalforsamling afholdes sammen med generalforsamling for Dall Villaby Vandværk A.M.B.A.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i uge- eller dagspresse. Dagsorden og regnskab uddeles til hvert enkelt medlem mindst 8 dage inden generalforsamlingen.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Der orienteres om sådanne forslag pa grundejerforeningens hjemmeside.

Generalforsamling 2019 afholdt
tirsdag den 26. februar kl. 19.30
i Fritidshuset.

Klik for generalforsamlingsreferat 2019

Klik for årsrapport og regnskab 2018 – Grundejerforeningen

Klik for årsrapport og regnskab 2018 – Vandværket

Fra sidste 3 års generalforsamlinger:

Klik for referat generalforsamling 2018

Klik for referat generalforsamling 2017

Klik for referat generalforsamling 2016

Kontakt:   Dallvej 36, 9230 Svenstrup J. – tlf. 40 87 57 46 – mail: formand@dallvillaby.dk

Luk menu