DALL VILLABY

DALL VILLABY GRUNDEJERFORENING og DALL VILLABY VANDVÆRK A.M.B.A

Vandmåleraflæsning

Vandaflæsningen afsluttet for 2020

Vandaflæsningen skulle indrapporteres inden den 7. oktober 2020.

 

Luk menu